EmbëlsiraPetulla Pancakes me Banane

Pancakes mund ti përgatisim në disa mënyra të ndryshme. Si në versionin origjinal të petullave amerikane, këto pancakes me banane kanë të njëjtën përbërje por më shumë të shijshme.

DessertsPancakes Recipe

Pancakes are a type of flatbread prepared from a batter that is baked on a hot griddle or frying pan. They exist in several variations in many different local cuisines.